‘Lockdown’

Tijdens lockdown i.v.m. COVID-19 wél ‘medisch noodzakelijke voetzorg’ mogelijk

Pedicures en medisch pedicures vallen wettelijk gezien onder de ‘contactberoepen uiterlijke verzorging’ en niet onder de (para)medische zorg.

Toch mogen zowel pedicures als medisch pedicures momenteel nog incidenteel wél ‘medisch noodzakelijke voetzorg’ verrichten!

Voor reguliere behandelingen geldt dus:

Wij mogen géén reguliere werkzaamheden verrichten t/m 9 februari 2021; dus géén cosmetische voetzorg.

Wij mogen wél niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg verrichten bij cliënten, conform het wegingskader van de overheid en ProVoet en onze beoordeling (triage).

Er is o.a. sprake van medische noodzakelijke voetzorg bij:

1.      Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.

2.      Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.

3.      Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.

4.      Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).

5.      Een achterliggende aandoening waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.

6.      Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.

Maar bel of app me gewoon om te overleggen, dan kijk ik of een behandeling kan en mag!